Thyholm – foreningen for udvikling og sammenhold

– Forening oprettet 17. juni 2013

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.30

på Herregården Hindsels, Hindselsvej, 7790 Thyholm

__________________________________________________________________________________

Dagsorden til generalforsamling:

1: Dirigent:

2: Referent:
3: Formandens beretning: Ved Lene Støttrup
4: Regnskabet: Dortea Olsen
5: Indkomne Forslag

    5.a: Bestyrelsen foreslår Thyholmforeningen nedlagt, grundet manglende emner til bestyrelses          medlemmer

6: Kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingent uændret
7: Bestyrelsen: På valg: Dortea Olsen. Lisbeth Bengtsen er trådt ud.

8: Valg af revisor: Askov Overgaard Valg af revisor suppleant ?

 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen