Det er med glæde vi kan indkalde til generalforsamling d. 30 marts kl. 19.00 på Hindselsvej 24, Thyholm

Dagsorden til generalforsamling:

1: Valg af Dirigent:
2: Valg af Referent:
3: Formandens beretning ved: Lene Støttrup
4: Regnskab: Else Støttrup
5: Kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingent uændret
6: Indkomne forslag 
7: Bestyrelsen: På valg: Lene Støttrup (modtager genvalg) Carina Holm stiller op som nyt bestyrelsesmedlem
– ikke på valg: Dortea Olsen og Else Støttrup og Martin Jensen
8: Valg af revisor: Askov Overgaard, valg af revisorsuppleant (Vi mangler en til at stille op)

NB: Har du forslag til punkt 6 skal de mailes til bestyrelsen 2 dage inden generalforsamlingen.

Vi byder på kaffe/the med hjemmebagte boller til.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Nu er det tid at betale kontingent for 2022

Vi takker for din støtte til vores arbejde.
DU er med til at gøre det muligt.

Kontigent: 

Pensionist: 50 kr (1 stemme)
Personligt: 100 kr (1 stemme)
Firma: 500 kr.  (1 stemme)
Støttemedlem*: 100kr
Støttemedlem*: 500kr

*Medlemmer bosiddende udenfor postnummer 7790 har ikke stemmeret på generalforsamlinger og er ikke valgbare. 

HUSK at sende navn og mail adresse med ved betaling
Kontigent beløbet kan bank overføres til reg.: 7500   konto nr.: 7015326